мэндэлсэн ойг нь тэмдэглэх
төрсөн өдрийг тэмдэглэх