МЭНДЧИЛЭХ

Ам, захидал, цахилгаан зэргээр амар мэндийг нь асуух, амар мэндээ харилцан мэдэх - Янжиндолгорынхоо амрыг түмэн дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш., найр тавин мэндчилэх (найр тавин мэнд асуух) - Тэр гамин дарга нарт их л найр тавин мэндчилжээ. Ж.Дамдин. Үймээний жил.