МЭНДЭХ

Сандарч тэвдсэнээс болж барьсан тавьснаа мэдэхгүй будилах, бачимдах: яарч мэндэх (яарч адган барьсан дэлгэрэнгүй...