МЭНЖҮҮХЭЙ
/ ургамал /

Байцайтан овгийн гонтгийг санагдуулам нэг, олон наст өвс.