МЭНДЧИЛГЭЭ

Мэндчилэх байдал: мэндчилгээ дэвшүүлэх (амар мэнд асуун мэндчилэх), мэндчилгээ дэлгэрэнгүй... (баярын мэнд хүргэн захидал илгээх) - Би эхнэртээ төрсөн өдрөөр нь мэндчилгээ илгээхээр өөрсийнхөө холбоочид руу очлоо. Б.Полевой. Эцсийн бүлэгт., мэндчилгээ хүргэх (баяр хүргэх).

мэндчилгээ дэвшүүлэх амар мэнд асуун мэндчилэх
мэндчилгээ илгээх баярын мэнд хүргэн захидал илгээх
мэндчилгээ хүргэх баяр хүргэх