МЭНДҮҮ

мэндүү сандуу (арга ухаанаа ололгүй ихэд сандрах байдал).