МЭНДЛЭХ I

Амар мэнд асуух: амаар мэндлэх (амаар мэнд асуух) - Далай хааны засаг ноёд, бэйл, бэйс, гүн дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг., захидлаар мэндлэх (захиа бичгээр амар мэнд асуух) - Сүхбаатар мөн мэндлэн тамхи өгнө. Д.Нацагдорж. Монгол ардын суут.

амаар мэндлэх амаар мэнд асуух
захидлаар мэндлэх захиа бичгээр амар мэнд асуух
Ижил үг:

МЭНДЛЭХ II