МЭЛТЭЛЗЭХ

1. Шингэн юм бялхан дүүрч долгилох: сүү мэлтэлзэх (сүү савныхаа амсрыг дүүрэн бялхах) - дэлгэрэнгүй...


2. Нүдэнд нулимс дүүрэн гүйлгэнэх: мэлтэлзэн асгарах (нүдний аяганд нулимс дүүрч харагдах) - Ээжийгээ асрах ёстой юм шүү гэж дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш.

сүү мэлтэлзэх сүү савныхаа амсрыг дүүрэн бялхах
мэлтэлзэн асгарах нүдний аяганд нулимс дүүрч харагдах