МЭЛТЭН

1. Нүдэнд нулимс хуралдах нь;


2. Усгал зөөлөн харцаар харах байдал.