МЭЛЦИЙМ

1. Өргөн тэнэгэр, уудам саруул байдал: мэлцийм тал (өргөн уудам тал), зам мэлцийм дэлгэрэнгүй...


2. Цулгай.

мэлцийм тал өргөн уудам тал
зам мэлцийм зам уудам болоод тод харагдах нь