МЭЛЧИГ

Харвасан сум, шидсэн зүйл зуур замд унаж байгаа нь.