МЭЛЭЛЗЭХ

Шингэн зүйлийн цалгих: мэлэлзэх цэлэлзэх [хоршоо] (шингэн зүйл сав дүүрэн бялхах) - Далайн ус дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.