МЭЛТЭС

мэлтэс хийх (а. Юмны наагуур цаагуур бултганах; б. Үе үе гэрэлтэх) - Зааны ам зангас хийнэ, дэлгэрэнгүй... ААЗ; мэлтэс мэлтэс гэрэлтэх (үе үе гэрэлтэх) - Мэлтэс мэлтэс гэрэлтээд… Б.Явуухулан. Хар ус нуурын шагшуурга.

мэлтэс хийх а. Юмны наагуур цаагуур бултганах; б. Үе үе гэрэлтэх
мэлтэс мэлтэс гэрэлтэх үе үе гэрэлтэх