МУНДАХ II

Хэтэрхий гуньж гутрах, зовж зүдрэх: мундаж явах (гуньж гутарч явах), мундаж амьдрах дэлгэрэнгүй...

мундаж явах гуньж гутарч явах
мундаж амьдрах зовж зүдэрч амьдрах
Ижил үг:

МУНДАХ I

МУНДАХ III