МУНДУУН

1. Хүч чадал их боловч эв дүйгүй болхи: мундуун тэнэг (арга эвээр бус хүчээр хийхийг оролдох байдал); дэлгэрэнгүй...


2. Ухаан муутай болох нь: халуураад мундуун болох (халуурснаас ухаан орон гаран болох);
3. [шилжсэн] Уур ихтэй, мунхаг буйд байдал: *мундуун нь хөдлөх (а. Мунхаг буйд зан гаргах; б. Эв дүйг нь ололгүй, хар хүчээрээ дэлгэрэнгүй...