МУНХАГДАХ

Хэтэрхий мунхаг болох, хэтэрхий мунхаг болсноос таарамжгүй болох - Номч болон өргөгдөвч омоггүй ба сайн, номгүй дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., мунасан өвгөн мунхагдаж, тэнэсэн өвгөн тэнэгтэх [зүйр цэцэн үг] (өтөлж зөнөн зүй бусаар аашлах гэсэн санаа) - …төв газраас томилогдон яваа залуу хүүхнийг... үнсэхэд ойрын хүмүүс цуглаж, мунасан өвгөн мунхагдаж, тэнэсэн өвгөн тэнэгтэж, албаны хүнийг самардлаа гэж салгахыг оролдов. Ц.Дамдинсүрэн. Гологдсон хүүхэн.

мунасан өвгөн мунхагдаж, тэнэсэн өвгөн тэнэгтэх өтөлж зөнөн зүй бусаар аашлах гэсэн санаа