МУНИГ
/ амьтан /

Цэнгэг усны бяцхан загас, хиймэл сувд хийхэд хэрэглэх нь бий.