МУНДИР

Ёслолын хувцас: мундир өмсөх (ёслолын хувцас өмсөх) - Буцахынхаа урьдхан шинэ мундир өмсөж одон дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.