МОРЬТОЙ

1. Морь унасан, морьтой хүн: морьтой залуус (морь унасан залуус), морьтой хүн буугаад дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (гайхмаар сонин содон зүйл, байдал гэсэн санаа), морьтой нь явганыхаа зовлонг мэдэхгүй, мэргэчүүд мунхгийн зовлон мэдэхгүй [зүйр цэцэн үг] (өөрийн биеэр мэдрээгүй бол байдлыг сайн ухаардаггүй гэсэн санаа);


2. Морь жилд төрсөн: миний хүү морьтой (миний хүү морь жилд төрсөн);
3. [шилжсэн] Аз сайтай, олз омогтой: морьтой явах (аз хийморьтой явах) - ”Золиг чинь мөн морьтой байна” байна даа гэж дэлгэрэнгүй... С.Батмөнх. Хамар Лодон.

морьтой залуус морь унасан залуус
морьтой хүн буугаад хармаар, явган хүн суугаад хармаар гайхмаар сонин содон зүйл, байдал гэсэн санаа
морьтой нь явганыхаа зовлонг мэдэхгүй, мэргэчүүд мунхгийн зовлон мэдэхгүй өөрийн биеэр мэдрээгүй бол байдлыг сайн ухаардаггүй гэсэн санаа
миний хүү морьтой миний хүү морь жилд төрсөн
морьтой явах аз хийморьтой явах