МИШЭЭЛ
/ хүндэтгэл /

Инээмсэглэлийн хүндэтгэл, мишээх үйлийн нэр: мишээл гэрэлтэх (инээмсэглэл тодрох), баярын дэлгэрэнгүй... (а. Баярлахдаа инээсэн нь - Дандарын царайд баярын мишээл тодорч… байв. Д.Найманжин. Оломгүй далай; б. Ямар нэгэн баярыг тохиолдуулан хийсэн цэнгээнт нэвтрүүлэг).

мишээл гэрэлтэх инээмсэглэл тодрох
баярын мишээл а. Баярлахдаа инээсэн нь - Дандарын царайд баярын мишээл тодорч байв. Д.Найманжин. Оломгүй далай; б. Ямар нэгэн баярыг тохиолдуулан хийсэн цэнгээнт нэвтрүүлэг

мишээл

хүний нэр

Зочин 2020-04-21 14:53:48