МИШЭЭХ
/ хүндэтгэл /

Инээхийн хүндэтгэл: мишээн харах (баярлан инээмсэглэн харах), инээх мишээх [хоршоо] дэлгэрэнгүй...

мишээн харах баярлан инээмсэглэн харах
инээх мишээх баяр баясгалантай байх