МОВЛОЙ
/ амьтан /

Модонд амьдарч хүн барьж иддэг махчин амьтан.