баярын мишээл
а. Баярлахдаа инээсэн нь - Дандарын царайд баярын мишээл тодорч байв. Д.Найманжин. Оломгүй далай; б. Ямар нэгэн баярыг тохиолдуулан хийсэн цэнгээнт дэлгэрэнгүй...