МИШЭЭНГҮЙ

Мишээсэн байдалтай: мишээнгүй царай (мишээн инээх мэт болох нь).