МИШЭЭЛТ
/ хүндэтгэл /

Инээмсэглэх байдал - Эх хүний баярын мишээлтээр мишээх шиг надад санагдан… байлаа. дэлгэрэнгүй...