МАТЕРИАЛИЗМ

Матери анхдагч, бодит ертөнц ухамсраас хараат биш гэж үздэг гүн ухааны үзэл: түүхийн материализм дэлгэрэнгүй...

түүхийн материализм нийгмийн хөгжлийн ерөнхий хуулиудын тухай шинжлэх ухаан
диалектик материализм байгаль, нийгмийн үзэгдлийг диалектик аргаар танин мэдэхэд үндэслэсэн марксист ленинист гүн ухаан