МАТИРАЛДАХ

Тойрог мэт хэлбэртэйгээр хуйлран эвхэгдэх: матиралдан суух (элгээ эвхэн, тонгойн дэлгэрэнгүй...