МАТИРУУЛАХ

Матсан м‎‎эт махир болгох: нум матруулах (нумыг махир болгох).