МАУЗЕР

Нэгэн зүйл автомат гар буу: маузераа суга татах (автомат гар буугаа суга татах) - Дугар дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран.