МАХАРХУУ

1. Мах ихтэй: махархуу хоол (мах ихтэй хоол);


2. Махтай төстэй.