МАТАА III

Далдуур муу хэлэн хов хүргэх нь, матаас: матаа хийх (хов хүргэх).

Ижил үг:

МАТАА I

МАТАА II