МАТАА II

Матаж махийлгасан байдал: матаа матаас [хоршоо] (а. Матаж махийлгасан зүйл; б. [шилжсэн] Хов хүргэх дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

МАТАА I

МАТАА III