МАТАА I

Сэлэм шиг махир, урт хутга.

Ижил үг:

МАТАА II

МАТАА III