МАТААС I

Тэгш зүйлийг матаж махир болгосон хэсэг: матаас нь ихдэх (матигар болгож матсан нь хэтрэх).

Ижил үг:

МАТААС II