МАТААС II

1. Д‎ээд байгууллагад тодорхой асуудлын талаар өргөсөн мэдээлэл;


2. [шилжсэн] Удирдлагад нь юм уу эсвэл зохих байгууллагад хүнийг далдуур муулан хов мэдүүлэх нь: матаас бичих (бусдын гэмийг эчнээ дэлгэрэнгүй...
Ижил үг:

МАТААС I