МАТАМХАЙ

Хүнийг далдуур муулах дуртай: матамхай хүн (хүнийг далдуур муулан матах дуртай хүн).