МАТАС

матас матас хийх (түргэн түргэн матийж хөдлөх).