МАТЕМАТИК

Тооны ухаан: математик загварчлал (ямар нэгэн асуудлыг тоо бодлогын аргаар, томьёогоор загварчилсан дэлгэрэнгүй...

математик загварчлал ямар нэгэн асуудлыг тоо бодлогын аргаар, томьёогоор загварчилсан судалгаа хийх арга
математикийн олимпиад тоо бодлогын тэмцээн