МАТЕМАТИКЧ

Тоо бодлогын мэргэжилтэй хүн: математикч залуу (тооны ухаанд мэргэшсэн залуу).