МАНЛАЙЛАЛ

Манлайлах байдал: удирдагчийн манлайлал (удирдагч хүний үлгэрлэх байдал).