МАНЛАЙЧЛАХ

Удирдан хошуучлах: манлайчлах хэсэг (удирдан тэргүүлэх хэсэг).