МАНСУУРАЛТ

Мансуурах үйлийн үр дүнг заасан нэр: мансууралт болох (мансуурах).