МАНТАЙ I
/ яриа /

Бидэнтэй: мантай хамт (бидэнтэй хамт) - Чи мантай хамт тоглохгүй юү. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

МАНТАЙ II