МАНСУУРАНГУЙ

Бага зэрэг мансуурсан байдал бүхий - Чоно энэ үед биед халдаад ирэх зүрхтэн зоригтон хаа ч байхгүй гэж дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.