МАНСУУРАГЧ

1. Мансууруулах бодос хэрэглэгч - Туслагчийн их гэрт согтон мансуурагчид хамаа намаагүй дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Хүний чанар;


2. [шилжсэн] Дүйнгэ, маанаг байдалтай болсон нь.