МАНГАС III

Модон туулай жилийн нэр.

Ижил үг:

МАНГАС I

МАНГАС II