МАНГАН
/ хими /

Химийн нэг зүйл язгуур махбод, улаан хүрэн өнгийн төмөрлөг: манганы хүдэр (манганаас гаргаж авсан дэлгэрэнгүй...