цагаан лууван
бөөрөнхийвтөр бүдүүн үндэстэй идэшний ногоо