ЛУУВАНЛАГ

Луувангийн хэлбэртэй, луувангийн шинж чанар бүхий: лууванлаг ногоо (махлаг том гол үндэстэй хүнсний дэлгэрэнгүй...