ЛОНХОЙХ

Хүн, амьтны гэдэс нь лонхгор болох, гэдэс нь цүрдийх; бондойх, донхойх.